เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าเรียน แนะนำให้ผู้เข้าอบรมเข้าเรียนผ่านเว็บบราวเซอร์ Google Chrome หรือ Safari โดยให้อัปเดทโปรแกรมให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนเข้าระบบ

เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 3 ชั่วโมง 4 นาที
3 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2567
เกี่ยวกับผู้สอน
คุณกัญญ์ระวี แสงนิกรเกียรติ
TFAC e-Learning

  • Head of Internal Audit บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
  • คณะทำงานโครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมด้านตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

การจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบโดยอิงตามกรอบการควบคุม COSO

การจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบโดยอิงตามกรอบการควบคุม COSO

วิทยากรหลักสูตร: คุณกัญญ์ระวี แสงนิกรเกียรติ

ชั่วโมงบัญชี
ผู้ทำบัญชี: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง

แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคาสมาชิก
ราคา

642

บาท
ราคาบุคคลทั่วไป
ราคา

642

บาท
เข้าเรียนได้ทันที


จำนวนชั่วโมง CPD ด้านบัญชี 3 ชั่วโมง

กรอบการควบคุมภายใน (COSO Internal Control Framework) 59.17 นาที  
องค์ประกอบของแผนปฏิบัติการตรวจสอบ (Engagement Work Program) 1.00.55 นาที  
การใช้กรอบการควบคุมภายในเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบ (COSO-based Internal Audit Work Program) 1.04.40 นาที  
แบบทดสอบหลักสูตรการจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบโดยอิงตามกรอบการควบคุม COSO  
TFAC_el_COSO based APG_สำหรับผู้อบรม.pdf