เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าเรียน แนะนำให้ผู้เข้าอบรมเข้าเรียนผ่านเว็บบราวเซอร์ Google Chrome หรือ Safari โดยให้อัปเดทโปรแกรมให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนเข้าระบบ

เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 3 ชั่วโมง 13 นาที
16 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2567
เกี่ยวกับผู้สอน
คุณอริชภัสร์ จิระปราสิทธิ์
TFAC e-Learning

จบการศึกษา ปริญญาโท และปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันเป็น CPA และ ที่ปรึกษาโครงการ DBD e-Filing, Audit Partner, Consultant และอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนต่าง ๆ

การรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิทัลและการนำส่งข้อมูล ผ่านระบบ e-Filing

การรายงานข้อมูลทางการเงิน ในโลกยุคดิจิทัลและการนำส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Filing

วิทยากรหลักสูตร: คุณอริชภัสร์ จิระปราสิทธิ์

ชั่วโมงบัญชี
ผู้ทำบัญชี: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง

แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคาสมาชิก
ราคา

1,000

บาท
ราคาบุคคลทั่วไป
ราคา

1,500

บาท
เข้าเรียนได้ทันที


จำนวนชั่วโมง CPD ด้านบัญชี 3 ชั่วโมง

Introduction FREE 2.55 นาที  
Overview 6.28 นาที  
แนะนำเทคโนโลยี XBRL 6.58 นาที  
การทำงานของ XBRL โดยใช้ Taxonomy และตัวอย่าง Taxonomy ที่ใช้ในระบบ DBD e-Filing 14.08 นาที  
ใครใช้งาน XBRL บ้าง 3.14 นาที  
หลักการทำงานของ XBRL 4.49 นาที  
ประโยชน์และความท้าทายของการก้าวเข้าสู่การรายงานข้อมูลทางการเงินยุคดิจิทัล 10.58 นาที  
ตัวอย่างการใช้งานจริงของ XBRL ในต่างประเทศ 10.40 นาที  
ขั้นตอนการนำส่งงบการเงินฯ และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ 10.45 นาที  
สรุปกระบวนการนำส่งงบการเงิน ผ่านระบบ DBD e-Filing 7.29 นาที  
ความเป็นมาของ Taxonomy ของระบบรับงบการเงิน DBD e-Filing 9.31 นาที  
การเตรียมความพร้อมและขั้นตอนการนำส่งงบการเงิน ผ่านระบบ DBD e-Filing ตอน 1 21.21 นาที  
การเตรียมความพร้อมและขั้นตอนการนำส่งงบการเงิน ผ่านระบบ DBD e-Filing ตอน 2 21.45 นาที  
การเตรียมความพร้อมและขั้นตอนการนำส่งงบการเงิน ผ่านระบบ DBD e-Filing ตอน 3 19.49 นาที  
วิดีโอสาธิตขั้นตอนการกรอกข้อมูลงบการเงิน และแปลงเป็นไฟล์ XBRL 32.45 นาที  
การเชื่อมต่อข้อมูลงบการเงิน จากระบบ DBD e-Filing สู่กรมสรรพากร 10.04 นาที  
แบบทดสอบ หลักสูตรการรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิทัลและการนำส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Filing  
การรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิทัล e-Filing_New.pdf