เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 3 ชั่วโมง
4 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565
เกี่ยวกับผู้สอน
รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ
TFAC e-Learning

  • อาจารย์พิเศษภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • กรรมการ ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

การวางระบบบัญชีต้นทุนทางการเกษตร (EP. 1)

ความรู้ขั้นพื้นฐานในการวางระบบบัญชี และการบัญชีต้นทุนทางการเกษตร EP.1/2

วิทยากรหลักสูตร: รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ

ชั่วโมงบัญชี
ผู้ทำบัญชี: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง

แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคาสมาชิก
1,000.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป
1,500.00 บาท
เข้าเรียนได้ทันที


จำนวนชั่วโมง CPD ด้านบัญชี 3 ชั่วโมง



การวางระบบบัญชีต้นทุนทางการเกษตร Agricultural Cost Accounting System Design EP 1
เวลา(นาที)
Ep.1 Part 1 58:37  
Ep.1 Part 2 53:41  
EP.1 Part 3 57:54  
Ep.1 Part 4 9:50  
แบบทดสอบ หลักสูตร การวางระบบบัญชีต้นทุนทางการเกษตร (EP. 1)  
ระบบบัญชีต้นทุนเกษตร EP1_New.pdf
TAS_41_revised_2563.pdf
TAS41-Manual.pdf