เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าเรียน แนะนำให้ผู้เข้าอบรมเข้าเรียนผ่านเว็บบราวเซอร์ Google Chrome หรือ Safari โดยให้อัปเดทโปรแกรมให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนเข้าระบบ

เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 3 ชั่วโมง 2 นาที
3 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2567
เกี่ยวกับผู้สอน
รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ
TFAC e-Learning

  • อาจารย์พิเศษภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • กรรมการ ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

การวางระบบบัญชีต้นทุนทางการเกษตร (EP. 2)

การวิเคราะห์กระบวนการทางการเกษตร และการวางระบบบัญชีต้นทุนทางการเกษตร (EP.2/2)

วิทยากรหลักสูตร: รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ

ชั่วโมงบัญชี
ผู้ทำบัญชี: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง

แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคาสมาชิก
ราคา

1,000

บาท
ราคาบุคคลทั่วไป
ราคา

1,500

บาท
เข้าเรียนได้ทันที


จำนวนชั่วโมง CPD ด้านบัญชี 3 ชั่วโมง

Ep.2 Part 1 1.23.19 นาที  
Ep.2 Part 2 40.06 นาที  
Ep.2 Part 3 59.11 นาที  
แบบทดสอบ หลักสูตร การวางระบบบัญชีต้นทุนทางการเกษตร (EP. 2)  
ระบบบัญชีต้นทุนเกษตร EP2_New.pdf
ตัวอย่าง_เงินสดรับ-จ่าย.xls
ตัวอย่าง_เมนูระบบ.xls
ตัวอย่าง_แบบฟอร์ม.xls
ตัวอย่าง_จัดสรรต้นทุน.xls
ตัวอย่าง_ทะเบียนค่าเสื่อมราคาโค-อาคาร-อุปกรณ์.xls
ตัวอย่าง_ทะเบียนต้นทุนโคทดแทน.xls
ตัวอย่าง_รายได้-ต้นทุน-กำไร.xls
case งบประมาณปลูกข้าว-เฉลย^MBE.xlsx
บทที่ 10-13 ต้นทุนช่วง.pdf
บทที่ 15 การบัญชีต้นทุนการเกษตร (เอกสารเพิ่มเติม EP 2).pdf