เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าเรียน แนะนำให้ผู้เข้าอบรมเข้าเรียนผ่านเว็บบราวเซอร์ Google Chrome หรือ Safari โดยให้อัปเดทโปรแกรมให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนเข้าระบบ

เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 3 ชั่วโมง 1 นาที
5 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2567
เกี่ยวกับผู้สอน
รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ
TFAC e-Learning

  • อาจารย์พิเศษภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • กรรมการ ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

การวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม 2 - ต้นทุนช่วง (Process Cost Accounting)

-

วิทยากรหลักสูตร: รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ

ชั่วโมงบัญชี
ผู้ทำบัญชี: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง

แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคาสมาชิก
ราคา

900

บาท
ราคาบุคคลทั่วไป
ราคา

1,200

บาท
เข้าเรียนได้ทันที


จำนวนชั่วโมง CPD ด้านบัญชี 3 ชั่วโมง

Part 1 44.28 นาที  
Part 2 38.47 นาที  
Part 3 41.21 นาที  
Part 4 25.11 นาที  
Part 5 32.02 นาที  
แบบทดสอบ หลักสูตรการวางระบบบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม 2 - ต้นทุนช่วง(Process Cost Accounting)  
1. ต้นทุนอุตสาหกรรม 2 - ต้นทุนช่วง_Handout.pdf
2. summary joint cost.pdf
3. เอกสารเพิ่มเติม.pdf
1.1 PANNIPA SW process costing - avrg std cost.xlsx
2.1 PANNIPA SW process costing - fifo-std cost.xlsx
1.2 PANNIPA SW process costing - avrg std cost-case Candy _Solution.xlsx
2.2 PANNIPA SW process costing - fifo-std cost-case Candy _Solution.xlsx