เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าเรียน แนะนำให้ผู้เข้าอบรมเข้าเรียนผ่านเว็บบราวเซอร์ Google Chrome หรือ Safari โดยให้อัปเดทโปรแกรมให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนเข้าระบบ

เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 3 ชั่วโมง
3 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2567
เกี่ยวกับผู้สอน
คุณกัญญ์ระวี แสงนิกรเกียรติ
TFAC e-Learning

  • Head of Internal Audit บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
  • คณะทำงานโครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมด้านตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงและเทคนิค 5C’s เพื่อการสื่อสารผลการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิผล

เทคนิคการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis) จะนำเสนอวิธีการที่จะขุดลึกลงไปถึงรากเหง้าหรือต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เกิดการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งป้องกันการเกิดซ้ำของปัญหา

วิทยากรหลักสูตร: คุณกัญญ์ระวี แสงนิกรเกียรติ

ชั่วโมงบัญชี
ผู้ทำบัญชี: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง

แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคาสมาชิก
ราคา

642

บาท
ราคาบุคคลทั่วไป
ราคา

642

บาท
เข้าเรียนได้ทันที


จำนวนชั่วโมง CPD ด้านบัญชี 3 ชั่วโมง

หลักการพื้นฐานของการคิดวิเคราะห์ 1.06.17 นาที  
เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง 1.02.08 นาที  
เทคนิค 5C’s ในการรายงานผลการตรวจสอบ 51.35 นาที  
แบบทดสอบ การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงและเทคนิค 5C’s เพื่อการสื่อสารผลการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิผล  
TFAC_RCAand5C_el_KS2022_.pptx