เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าเรียน แนะนำให้ผู้เข้าอบรมเข้าเรียนผ่านเว็บบราวเซอร์ Google Chrome หรือ Safari โดยให้อัปเดทโปรแกรมให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนเข้าระบบ

เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 3 ชั่วโมง
3 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2567
เกี่ยวกับผู้สอน
คุณยุจิรา ตัวตน
TFAC e-Learning

ผู้จัดการอาวุโส บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

การสอบบัญชีแยกตามประเภทธุรกิจ แนวทางการตรวจสอบบัญชีธุรกิจซื้อสินค้ามาเพื่อขาย (Trading Business)

เพื่อให้ได้มาซึ่งความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

วิทยากรหลักสูตร: คุณยุจิรา ตัวตน

ชั่วโมงบัญชี
ผู้ทำบัญชี: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง

แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคาสมาชิก
ราคา

900

บาท
ราคาบุคคลทั่วไป
ราคา

1,200

บาท
เข้าเรียนได้ทันที


จำนวนชั่วโมง CPD ด้านบัญชี 3 ชั่วโมง

วิธีการการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินโดยรวม การประเมินความเสี่ยง 1.03.03 นาที  
บัญชีที่มีประเภทของรายการและยอดคงเหลือและการออกแบบการทดสอบการควบคุมภายใน 51.11 นาที  
การตรวจสอบเนื้อหาสาระของธุรกิจซื้อสินค้ามาเพื่อขาย 1.05.47 นาที  
แบบทดสอบ หลักสูตรการสอบบัญชีแยกตามประเภทธุรกิจ แนวทางการตรวจสอบบัญชีธุรกิจซื้อสินค้ามาเพื่อขาย  
Audit Program for Trading Industry_Dec 2021_ELearning_ยุจิรา ตัวตน โลโก้ลิขสิทธิ์.pdf