เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 3 ชั่วโมง 11 นาที
4 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565
เกี่ยวกับผู้สอน
คุณสุภาภรณ์ กิตติทนนท์ชัย
TFAC e-Learning

การเลือกตัวอย่างการสอบบัญชีขั้นพื้นฐาน

เนื่องจากในทางปฏิบัติผู้สอบบัญชีไม่สามารถตรวจ สอบรายการทั้งหมด 100% ผู้สอบบัญชีจึงต้องเลือกรายการที่เป็นตัวแทนของประชากรขึ้นมาเพื่อทำการทดสอบให้ถูกตองและแม่นยำ

วิทยากรหลักสูตร: คุณสุภาภรณ์ กิตติทนนท์ชัย

ชั่วโมงบัญชี
ผู้ทำบัญชี: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง

แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคาสมาชิก
900.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป
1,200.00 บาท
เข้าเรียนได้ทันที


เนื่องจากในทางปฏิบัติผู้สอบบัญชีไม่สามารถตรวจ สอบรายการทั้งหมด 100% ได้ หรือหากทำ ได้ก็ต้องใช้เวลา อย่างมากในการตรวจสอบ ซึ่งอาจทำ ให้การตรวจสอบไม่มี ประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงต้องเลือกรายการที่เป็น ตัวแทนของประชากรขึ้นมาเพื่อทำการทดสอบ และทำการ สรุปผลจากการทดสอบรายการดังกล่าวไปยังประชากร ทั้้งหมด คำถามที่ตามมาคือผู้สอบบัญชีจะใช้วิธีใดในการ เลือกตัวอย่างจะต้องเลือกตัวอย่างเพื่อนำมาทดสอบจำนวน กี่รายการ จะเลือกรายการใดขึ้นมาทดสอบ และหากทำการ ทดสอบรายการตัวอย่างแล้วพบอัตราการเบี่ยงเบนหรือ ข้อผิดพลาดผู้สอบบัญชีจะต้องทำอย่างไรต่อไป ด้วยเหตุนี้สภาวิชาชีพบัญชีโดยคณะกรรมการ วิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีจึงจัดหลักสูตร E-Learning นี้ขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับ การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี

การเลือกตัวอย่างการสอบบัญชีขั้นพื้นฐาน
เวลา(นาที)
1. ภาพรวมการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี 26:53  
2. การเลือกตัวอย่างสำหรับการทดสอบการควบคุม 1:01:03  
3. การเลือกตัวอย่างสำหรับการทดสอบรายละเอียด 53:21  
4. กรณีศึกษา 50:16  
แบบทดสอบ หลักสูตรการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีขั้นพื้นฐาน  
การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีขั้นพื้นฐาน (002) - Update 5May.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare