เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าเรียน แนะนำให้ผู้เข้าอบรมเข้าเรียนผ่านเว็บบราวเซอร์ Google Chrome หรือ Safari โดยให้อัปเดทโปรแกรมให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนเข้าระบบ

เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 3 ชั่วโมง
4 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2567
เกี่ยวกับผู้สอน
ดร.ธนาดล รักษาพล
TFAC e-Learning

นักวิชาการประจำ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี กลุ่มบริษัท ธนาการบัญชี และสำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด

ความรู้เบื้องต้นในการจัดทำและนำส่งงบการเงิน

ประเด็นสำคัญในการปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน อัพเดทมาตรฐานรายงานทางการเงินต่าง ๆ และข้อควรระวังในการนำส่งงบ

วิทยากรหลักสูตร: ดร.ธนาดล รักษาพล

ชั่วโมงบัญชี
ผู้ทำบัญชี: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง

แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคาสมาชิก
ราคา

642

บาท
ราคาบุคคลทั่วไป
ราคา

642

บาท
เข้าเรียนได้ทันที


สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดทำแพลตฟอร์มอบรมสัมมนาออนไลน์ หรือ TFAC e-Learning เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้สนใจทั่วไป สามารถเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์และนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง โดยจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ในปี 2565 เป็นต้นไป


หากผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบ ผู้อบรมจะสามารถเก็บชั่วโมง CPD ได้ดังนี้


- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สามารถเก็บชั่วโมง CPD แบบเป็นทางการ นับเป็นด้านบัญชี จำนวน 3 ชั่วโมง


- ผู้ทำบัญชี สามารถเก็บชั่วโมง CPD นับเป็นด้านบัญชี จำนวน 3 ชั่วโมง


หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อโทร: 02 685 2500 ต่อ 2572, 2555-2559, 2504, 2508-2510 หรือทางอีเมล: e-Learning@tfac.or.th

Introduction 39.24 นาที  
ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย 50.52 นาที  
ข้อควรระวังในการปิดบัญชีฝั่งสินทรัพย์ 45.37 นาที  
ข้อควรระวังในการปิดบัญชีฝั่งหนี้สินและส่วนของเจ้าของ และประเด็นอื่น 44.20 นาที  
แบบทดสอบหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นในการจัดทำและนำส่งงบการเงิน  
TFAC e-Learning_ความรู้เบื้องต้นในการจัดทำและนำส่งงบการเงิน (1).pdf