เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าเรียน แนะนำให้ผู้เข้าอบรมเข้าเรียนผ่านเว็บบราวเซอร์ Google Chrome หรือ Safari โดยให้อัปเดทโปรแกรมให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนเข้าระบบ

เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 3 ชั่วโมง 11 นาที
6 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2567
เกี่ยวกับผู้สอน
ดร.พเยีย เสงี่ยมวิบูล
TFAC e-Learning

งบการเงิน และหลักการวิเคราะห์งบการเงิน

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ หลักการของงบการเงิน หลักการวิเคราะห์และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

วิทยากรหลักสูตร: ดร.พเยีย เสงี่ยมวิบูล

ชั่วโมงบัญชี
ผู้ทำบัญชี: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง

แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคาสมาชิก
ราคา

900

บาท
ราคาบุคคลทั่วไป
ราคา

1,200

บาท
เข้าเรียนได้ทันที


จำนวนชั่วโมง CPD ด้านบัญชี 3 ชั่วโมง

ช่วงที่ 1 วงจรชีวิตธุรกิจ (Business Life Cycle) 20.29 นาที  
ช่วงที่ 2 ประเภทธุรกิจ (Industry Type) 13.45 นาที  
ช่วงที่ 3 งบการเงิน (Financial Statements) Part 1 44.03 นาที  
ช่วงที่ 3 งบการเงิน (Financial Statements) Part 2 57.35 นาที  
ช่วงที่ 4 การวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Analysis) 18.54 นาที  
ช่วงที่ 5-6-7 36.29 นาที  
แบบทดสอบ งบการเงิน และหลักการวิเคราะห์งบการเงิน  
เอกสารประกอบการบรรยาย งบการเงินและ หลักการวิเคราะห์งบการเงิน.pdf