เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 3 ชั่วโมง 8 นาที
7 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2565
เกี่ยวกับผู้สอน
ดร.ธนาดล รักษาพล
TFAC e-Learning

นักวิชาการประจำ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี กลุ่มบริษัท ธนาการบัญชี และสำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด

ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การเข้าใจภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินจะทำให้เข้าใจแก่นแท้และที่มาที่ไปของมาตรฐานแต่ละฉบับ รวมถึงทิศทางในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะทำให้ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพบัญชีสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิทยากรหลักสูตร: ดร.ธนาดล รักษาพล

ชั่วโมงบัญชี
ผู้ทำบัญชี: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง

แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคาสมาชิก
642.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป
642.00 บาท
เข้าเรียนได้ทันที


ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เวลา(นาที)
Introduction 1:24  
ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย 34:09  
ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินด้านการจัดทำรายงานการเงิน 35:30  
ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินด้านสินทรัพย์ 36:56  
ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินด้านหนี้สิน 21:16  
ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินด้านรายได้และค่าใช้จ่าย และด้านอื่น ๆ 30:01  
ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการและการรวมธุรกิจ 28:48  
แบบทดสอบ หลักสูตรภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
TFAC e-Learning_Overall TFRS.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare