เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าเรียน แนะนำให้ผู้เข้าอบรมเข้าเรียนผ่านเว็บบราวเซอร์ Google Chrome หรือ Safari โดยให้อัปเดทโปรแกรมให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนเข้าระบบ

เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 1 ชั่วโมง 9 นาที
2 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2567
เกี่ยวกับผู้สอน
คุณสุมาลี โชคดีอนันต์ และ ผศ. ปิยวรรณ แก้วจันทร์
TFAC e-Learning

เข้าใจให้ลึกเรื่องจรรยาบรรณ ตอนที่1 (หมวด 520 522 523 524 และ 600)

ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD)ในหนังสือรับรองจะระบุเป็นด้านอื่นๆ ทั้งนี้ระบบของ สภาวิชาชีพบัญชี จะปรับให้นับเป็นด้านจรรยาบรรณ 1 ชั่วโมง สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และนับเป็นด้านอื่นๆ 1 ชั่วโมง สำหรับผู้ทำบัญชี

วิทยากรหลักสูตร: คุณสุมาลี โชคดีอนันต์ และ ผศ. ปิยวรรณ แก้วจันทร์

ชั่วโมงบัญชี
ผู้ทำบัญชี: บัญชี 0:00 ชั่วโมง อื่นๆ 1:00 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: บัญชี 0:00 ชั่วโมง อื่นๆ 1:00 ชั่วโมง

แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคาสมาชิก
ราคา

199

บาท
ราคาบุคคลทั่วไป
ราคา

199

บาท
เข้าเรียนได้ทันที


จำนวนชั่วโมง CPD ด้านบัญชี 3 ชั่วโมง

Part 1 44.00 นาที  
Part 2 25.41 นาที  
แบบทดสอบหลักสูตรเข้าใจให้ลึกเรื่องจรรยาบรรณ ตอนที่1 (หมวด 520 522 523 524 และ 600)  
[Final - 14 March 2023] PresentationTFAC e-Learning_Widescreen_NOCLAR Update Q4.pdf