เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าเรียน แนะนำให้ผู้เข้าอบรมเข้าเรียนผ่านเว็บบราวเซอร์ Google Chrome หรือ Safari โดยให้อัปเดทโปรแกรมให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนเข้าระบบ

เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 2 ชั่วโมง 21 นาที
3 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2567
เกี่ยวกับผู้สอน
คุณสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ, คุณสกุณา แย้มสกุล, คุณจินตนา มหาวนิช และคุณเดช คติวรเวช
TFAC e-Learning

เข้าใจให้ลึกเรื่องจรรยาบรรณ ตอนที่ 2 (หมวด 310 340 420 และ 510)

ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD)ในหนังสือรับรองจะระบุเป็นด้านอื่นๆ ทั้งนี้ระบบของ สภาวิชาชีพบัญชี จะปรับให้นับเป็นด้านจรรยาบรรณ 2 ชั่วโมง สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และนับเป็นด้านบัญชี 2 ชั่วโมง สำหรับผู้ทำบัญชี

วิทยากรหลักสูตร: คุณสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ, คุณสกุณา แย้มสกุล, คุณจินตนา มหาวนิช และคุณเดช คติวรเวช

ชั่วโมงบัญชี
ผู้ทำบัญชี: บัญชี 2:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: บัญชี 0:00 ชั่วโมง อื่นๆ 2:00 ชั่วโมง

แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคาสมาชิก
ราคา

199

บาท
ราคาบุคคลทั่วไป
ราคา

199

บาท
เข้าเรียนได้ทันที


จำนวนชั่วโมง CPD ด้านบัญชี 3 ชั่วโมง

จรรยาบรรณ หมวด 310 46.32 นาที  
จรรยาบรรณ หมวด 340 และ 420 35.55 นาที  
จรรยาบรรณ หมวด 510 และ 910 58.53 นาที  
เข้าใจให้ลึกเรื่องจรรยาบรรณ ตอนที่ 2  
e-Learning จรรยาบรรณ ตอนที่ 2.pdf