เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าเรียน แนะนำให้ผู้เข้าอบรมเข้าเรียนผ่านเว็บบราวเซอร์ Google Chrome หรือ Safari โดยให้อัปเดทโปรแกรมให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนเข้าระบบ

เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 3 ชั่วโมง 1 นาที
5 วิดีโอ
1 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2567
เกี่ยวกับผู้สอน
คุณกัญญ์ระวี แสงนิกรเกียรติ
TFAC e-Learning

  • Head of Internal Audit บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
  • คณะทำงานโครงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมด้านตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

The Three Lines Model โมเดลสามประสาน

-

วิทยากรหลักสูตร: คุณกัญญ์ระวี แสงนิกรเกียรติ

ชั่วโมงบัญชี
ผู้ทำบัญชี: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: บัญชี 3:00 ชั่วโมง อื่นๆ 0:00 ชั่วโมง

แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคาสมาชิก
ราคา

642

บาท
ราคาบุคคลทั่วไป
ราคา

642

บาท
เข้าเรียนได้ทันที


จำนวนชั่วโมง CPD ด้านบัญชี 3 ชั่วโมง

หลักการพื้นฐานของความเสี่ยงและการควบคุม 40.48 นาที  
หลักการของโมเดลสามประสาน 46.25 นาที  
บทบาทที่สำคัญในโมเดลสามประสาน 43.45 นาที  
ความสัมพันธ์ในระหว่างบทบาทหลัก 17.50 นาที  
การประยุกต์ใช้โมเดลสามประสาน 32.14 นาที  
แบบทดสอบหลักสูตร The Three Lines Model โมเดลสามประสาน  
TFAC_eLearn_3Lines.pdf